Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bjørn
(-en, -e): 1.
Krumbøjet tømmer anv. til samling af stævn og køl.
deadwood.
The apron is the forward continuation of the deadwood up behind the upper stem.
[ENK, K113 p.491, VerV2]
"Bjørn, en Træklods mellem Fokkestagets tvende Parter eller i dets Øie paa Bougsprydet, paa hvilken Klyverbommens inderste Ende hviler. Bruges nu sjelden eller aldrig."
"Et Egestykke, der befæstes paa Beddingens Agterkant, saaledes, at det kan borttages, naar Spillet behøves at tages ud af sin Plads."

[PS1867 p.9]
"Bjørne i et Speil. I de Skibe og Fartøier, som have runde Speile, ere Bjørnene tvende af Speilets Hovedtræer, deres Underender ere boltede til Agterstevnen, og Overenderne gaae op til Hakkebrættet." [FUN]

2.
Åbning i gillingen, hvorigennem rorstammen fører. Bjørnen sikres så vandtæt som muligt ved en sejldugsindfatning. Dss. rorkisten.
rudder trunk.

3.
Tømmer på bradspil. To firkantede, lodretstående bjælker.
chocks of the winch.
[HAR, SCHN]
Lodrette støtter, der i et nikkespil bærer lejerne for den roterende vandrette spilaksel.
carrick-bitt.
[ANS p.95]

4.
Stor sten som benyttes som skuresten ved rengøring af trædæk.
bear. [Benzon]
Se også bønnebog.
[FUN]
Heraf også verbet »at bjørne«: scrub. [Benzon]

5.
Navn for stjernebilledet Store Bjørn, Ursa Major, evt. Lille Bjørn, Ursa Minor.
Great Bear.
[ODSS2 p.116]

6.
Hullet i mærset, hvorfra der fra vantet er adgang til mærset gennem et hul i dettes platform, som alternativ til at entre mærset - udvendigt - via pyttingsvantet.
lubber's hole.
[Saint, VEJ, SCHN]
"Lubber's hole. Space between the head of the lower mast and the inner edge of the top. An alternative route into the top to the futtock shrouds for the timid climber, and frowned on by seamen".
[CLF p.04.02]
 Kilder