Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Blankensteiner
"Den Blankensteinerske Kortforretning 1791 - 1914. Den i alle Søfartskredse kendte og ansete Blankensteiners Kortforretning, Toldbodvejen 48, København, kan den 17. December fejre sin 150-aarige Bestaaen.
Den fra Bayern indvandrede Johan Georg Blankentseiner aabnede i 1791 en Forretning med Søkort og nautiske Instrumenter paa Købmagergade, og her var Firmaet bosat indtil det i 1844 flyttede til Hjørnet af Amaliegade og Toldbodvejen.
Den 18. Marts 1844 udstedes af Kong Christian den 8de aabent Brev, en Art Privilegium, om, at Firmaet var berettiget til Salg af Søkort, nautisk Instrumenter, Søfartsbøger og Tabeller, og dette kgl. Brev stadfæstedes af Kong Frederik den 7de den 10. September 1849.

I December 1914 overtoges Firmaet af Kaptajn Valdemar Bønnelycke, S/S VILHELM COLDING, men kun i 2 Aar indehavedes Firmaet af ham, idet han afgik ved Døden 1916 under et Ophold i Baltimore, USA.
Under Kaptajn Bønnelyckes Fraværelse paa denne Rejse var Kaptajn C. C: Petersen indtraadt som Bestyrer af Forretningen sammen med en Søn af Kaptajn V. Bønnelycke, Skibskonstruktør Christian Bønnelycke.
Igennem 23 Aar arbejdede disse sammen, indtil 1939, da Kaptajn Petersen afgik ved Døden i en meget høj Alder, og Firmaet overtoges alene af den nuværende Indehaver...

1796 udgav Firmaet det første Katalog over Land og Søkort, ligesom det i 1817 udgav en Farvandsbeskrivelse af Østersøen og den finske Bugt. Det først brugte Skoleatlas blev ogsaa udgivet fra Firmaet Blankensteiner."
Blankensteiner's Successors.
[Alm. danske Skibsførerfor. Blad 1941 Nr. 12, p.257]
E. Den omtalte lodsbog er beskrevet under Lodsbøger her.  Kilder