Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
blindehængereb
(-et, -): Strop omkring bovsprydet, og hvori blinderåen hænger. Dss. borgen til blinden.
sprit sail's sling.
[HAR, KOF]
"Blindehængerebet. Bestaaer af tvende Stykker Toug med et Øie i hver Tamp, Parterne ere naiede saaledes sammen, at der er en kort og en lang Tamp til hver Side. Midten af Hængerebet lægges ovenpaa Bougsprydet, de længste Parter bringes ned om Raaen og foranfor denne, hvor de naies til de korte Parter igjennem Øinene; i Hængerebet hænger Blinderaaen." [FUN]  Kilder