Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
blindetrisse
(-n, -r): Tov, der står fast på hver nok af blinderåen og farer igennem en blok under foremærset. I tampen er blokke, mellem disse og blokke i dækket hales de med løbere og kajes (luv nok nedefter). Anv. til afstøtning af klyver- og jagerbarduner.
»En tovende, der i sejlskibe tjener til at holde bardunstræberens nok oppe. Den sidder fast om nokken og vises gennem en blok på fortoppen og til dæks.«
»Blindetrissen tjener til at støtte Nokkerne af Bardunstræberne opefter. Den smøges om Nokken af Bardunstræberne, farer gennem den ene Skive af en toskivet Blok paa Fokkestagøje og til Dæks.«
[Baren1 p.83]
sprit-sail running lift.
[DMO, HAR, ODS, SAL]
spritsail topping lift.
[Benzon]  Kilder