Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
blok
(-ken, -ke): 1.
Redskab, der anvendes til at ændre tovværks trækretning, og som kan formindske arbejdsstyrken til et job ved at fordele et træk over en længere distance, når blokke anv. i taljer. Hver gang tovværket, løberen, passerer en blokskive halveres byrdens træk, men vejen fordobles.
block.
Træblokkes indretning:
Blokke består af blokhuset, der er en aflang asketræs el. elmetræs klods med gennemgående, udskårne slidser el. skivgat til hver blokskive mellem de to blokhussider.
Husets øverste ende kaldes brystet, den underste ende kaldes nakken og siderne for ydertræ, mens toptræ og bundtræ kaldes endetræ.
Blokhuse med flere skiver har mellem de enkelte skiver et mellemstykke, mellemdammen eller mellemvæg eller mellemværk.
I skivgattet løber blokskiven el. blokrullen - ofte af pokkenholt - på sin aksel, pind, aksel, skivebolt, bloknagle, eller tidligere bare † navle evt. i en bøsning gennem blokhusets sider og fastgjort i disse med et blysøm el. for patentblokke med bolt og sikringsstift eller sikringssplit.
Blokskiven skal have en diameter min. 10 x tovdiameteren og 25 x wirediameteren.
Blokskiven har på periferien en udfræset fordybning, rille el. skølpning, hvorpå tovværket løber.
Tovværket løber gennem huset i tovgangen, og åbningen mellem hus og skive modsat tovgennemføringen kaldes grundgangen.
Blokhuset kan udvendigt have en skølpning, hvorom tovværks-stroppen i en indstroppet blok fastgøres.
Blokke uden beslag kaldes skølpede blokke.
Jernblokke
Jernblokkes benævnelser er - bortset fra nedenstående - lig træblokkens. Jernblokkens hus består af en ramme, der foroven kan have en svirvelkrog og nederst et afstandsstykke mellem de to grene og evt. en hundsvot til fastgøring af løbertampen. Imellem rammen og blokskiven (-rne) og fastsiddende på rammen er to delvis udskårne sideplader, der forhindrer løberen i at hoppe af blokskiven. Pladerne kan være forsynet med en forhøjning, vulst, rundt skiveperiferien for at forhindre løberen i at beknibe mellem hus og skive. Metalblokke er ofte stemplet med SWL for Safe working load.
Ordet blok anv. også på eng. om klåder, bigat og jomfruer, der kaldes skiveløse blokke.
blocks without sheaves // bull's eyes // dead eyes.
blokværk (-et, -): Alle blokke i en vis sammenhæng, fx i et skib.
blocks.

Blokkens dele.
parts of the block:
blokbly.
pig-lead.
blokhus.
shell.
[HAR, Röding]
er blokhuset udfærdiget i et stykke træ.
morticed shell.
blokhusbryst.
crown // head.
blokhusende.
block-end.
[HAR]
blokhusende, den underste.
jetty-head.
[HAR]
blokhusside.
cheek.
[HAR]
blokhusside for metalblokke.
cheek plate.
blokkrog. Krog i blok anv. til dens fastgørelse.
tackle-hook.
blokkæbe.
notch.
[Röding]
blokramme. For metalb.
binding.
blokskive.
sheave // wheel.
[HAR, Röding]
blokskive i patentblokke.
friction-roller // multiplying sheave.
bryst.
crown.
[OSS]
bøsning.
bushing // coak // coaking.
[HAR, KED]
metalbøsning i en blokskive.
bouching.
dam. Dss. skivgat.
sheave hole.
grundgang.
arse // ass // breech.
[DST] anfører, at the ass er der, hvor skølpningen i bunden mødes, altså udv. på huset.
[OSS]
hælen på en blok.
shoulder.
[Röding]
mellemdam. Dss. dæmning.
partition.
[KUSK]
nakke.
arse of a block // breech.
bloknagle af træ.
turned pin.
[HAR]
pind, nagle.
pin // axle // axis.
[HAR, Röding]
rulleleje.
roller bearing.
sammensat hus.
made block // built block.
sikringsstift.
forelock.
skivgat.
sheave hole.
the channel or vacant place in a block, which contains the sheave.
[Röding]
skølpning / skølp.
1. Skølpningen på blokskiven.
groove // swallow.
[HAR]
2.
Skølpningen på blokhuset. score // notch (single or double scored).
[HAR]
strop..
strap // strop.
[HAR]
stroppens bændsel.
lashing of the strap.
[HAR]
stroppens øje.
eye of the block.
[HAR]
taljegang. Dss. tovgangen.
swallow // gorge.
tovgang.
swallow // gorge.
[DST] anvender swallow om åbningen, hvori blokskiven sidder.
swallow - a term applied to the oval or round opening in a chock or mooring ring. The opening between the top of the sheave and the shell of the block through which the rope is rove.
[SOT p.282]

Bloktyper og blokke med anvendelsesnavne
Blokke benævnes efter placering og brug:
bigatsblok.
bee-block.
[HAR]
blok for tovstrop.
strap-bound block // stropped block.
blok med hundsvot.
block with becket.
blok med krog.
hook block.
[CLF]
braseblok.
brace block.
dobbelt blok. Blok med to skiver.
double block.
Dobbeltblok til mærseskødsundergivtov.
quarter block.
buggårdingsblok.
clue-line block.
[Röding]
dokshoved.
all kind of dead-eyes and dead-blocks, excepting those which are employed for setting up the shrouds which are called in German Jungfern.
[Röding]
drejerebsblok.
tie block // tye block.
drejerebsblok på underråen.
jeer block.
enkelt(skivet) blok.
single block.
faldblok.
halyard block
[Röding].
faste blok.
standing block.
fiolblok.
long-tackle block.
[HAR]
flerskivet blok. Toskivet.
double sheaved block.
[KOF]
flynderblok.
dead eye of a crowfoot
[KOF, Röding].
flynderblok med tre øjne.
an oblong dead eye with three holes.
[Röding]
fodblok.
thick and thin block // quarter block // foot block.
[HAR, Röding]
fodblok vertikal, fast i begge ender og til at dreje.
nine-pin block.
[HAR]
gieblok. Større flerskivet kraftig blok, fx en toskivet løfteblok = løberblok.
gin block // winding tackle block with two or three sheaves // careening-block.
[Röding]
givtovsblok til råsejl.
clew-garnet block // clew line block.
[Röding]
givtovsblok til mærssejl.
clew-line block.
[HAR]
givtovsblok til undersejl.
clew-garnet block.
[HAR]
givtovsblok med komplet lukket hus og kun huller til løberens ind- og udgang.
secret block. They are used to prevent the fouling of any rigging with which they come in contact.
[SOT p.27]
gordingsblok.
brail block // buntline block.
grenaderblok.
ninepin block.
[Saint]
hakblok: Dss. hageblok eller krogblok.
single block with a hook.
[Röding]
hangerblok.
tye block // gear block.
[KOF, CLF]
hangerblok.
tackle-pendents-block.
[Röding]
hvirvelhageblok: hvirvelblok, svirvelblok. block with hook // swivel block // iron-bound block with a swivel-hook.
[HAR, Röding, Saint]
Forsynet med horn til at gribe om en rå kaldes svivelblokken for.
monkey block.
[HAR]
Hvirvelhageblok med strop og udhulet på huset, så det kan ligge an mod en rå:
saddle block.
indstroppet blok.
block in strop.
[HAR]
Indstroppet i jernbeslag.
iron bound block.
[HAR]
kasteblok: Blok med slidse og overfald i b.huset, således bugten af et tov kan ilægges kasteblokken.
snatch block // notch block.
[HAR]
Blokke med krog og tamp benyttet til indhaling af dybdelodline.
butterfly block.
katblok. Jernstroppet blok med krog for fastgøring i ankerringen.
cat block.
[HAR, Röding]
kinabarksblok eller kinabaksblok: Dss. kasteblok.
[SCH/K109]
snatch block // warping block.
[Röding]
kordelsblok: Blok indstroppet, † 1785.
gear block // jear block.
[HAR, Röding]
[FALC] anvender jeer block om drejerebsgieblok.
kædeblok: Blok beregnet til kædeløber.
chain block.
lammefjerdingsblok: Enskivet svær blok med krog. Der er en lammefjerdingsblok i hvert af de agterste æselører til stængevinderebene [SCH].
top block.
lodlineblok = loddeblok.
deep sea line block.
[HAR, Saint]
læsejlsblok på mærserå.
jewel block.
[HAR]
læsejlfaldets blok.
jewels-block.
[Röding]
løberblok, løbende blok.
running block.
[Röding]
mantelblok.
tie block.
mærseskødsblok.
top sheet block // top-sail-sheet block.
[Röding],
men andre kilder specificerer, den på nokken af underråen som.
shoulder block.
[HAR]
mærseskødsblok dobbelt, og til undergivtov.
quarter block.
[HAR]
mærsetoplentsblok.
lift-block of a top-sail.
[Röding]
nokgårdingsblok.
leech-lines block.
[Röding]
orlietsblok, øre?.
block under the caps for the top-gallant-sheets and lifts of the top-sails.
[Röding]
pennertblok: Den frie blok i en dobb. losseløber, hvori lossekrogen hænger. (Ant. samme ord som pentelhage).
pentelhageblok: Løberblokken i anker-fisketaljen med en krog, der kan gribe om ankerfligen.
fish block.
[HAR]
skildpaddeblok: Blok der er fastgjort på blokhussiden parallelt med skiven.
cheek block.
Sidder den i vantet også: sister block.
[HAR]
skildpaddeblok med halvt hus.
cheek-block.
[HAR]
skinkelblok.
pendant block.
[KOF p.20]
stageblok: Ingen def. i [Saint].
hook block.
stjertblok: Blok omstroppet med et stykke tovværk, hvis tamp anv. til fastgørelse af blokken.
tail block.
[HAR, Röding]
storestagblok.
heart.
[Röding]
storskødeblok til jagtskibe.
main-sheet block.
[HAR]
stroppet blok.
a stropped block.
[Röding]
stængevinderebsblok.
iron block with a swivel-hook // top block.
[Röding]
søsterblok: Blokken har to skiver over hinanden i et cylindrisk hus. Anv. i topmaster til toplenter og rebtaljers nedføringer.
sister block // cistern block for topsail lifts.
taljeblok.
purchase block.
toplentblok.
lift block.
treskivet blok.
triple block // trebble block // threefold block.
tripleblok: Dss. treskivet blok.
A winding tackle block with three sheaves.
underdrejerebsgieblok: To el. treskivet blok til at løfte underråen med.
jeer block // jear block.
ustroppet blok.
unstropped block.
[Röding]
vejviserblok.
leading block.
vendeblok: Blok der kan svinge om sit toppunkt el. top- og fodpunkt. Fodblok der er fast i toppen og kan vende et vert. træk til et hor. Ofte anvendt ved mastefoden til at vende skøder etc. fra vert. til hor. retning.
ninepin block.
violinblok, fiolblok: Blok med to skiver over hinanden. Den øverste med større skivediameter end den underste.
fiddle block // long tackle block.
[Röding]
vifteblok: Stor blok med dobb. strop.
voyol block.
[HAR]
værftsblok at vinde skibet op med.
large leading-block with brass sheaves made use of in the dockyards.
[Röding]

Diverse udtryk og forbindelser med blok:
blok for blok = blok om blok: Talje, hvis blokke er trukket tæt sammen.
block and block // chock a block // two blocks.
[HAR, Röding, SCHN]
blokkedrejer: Håndværker, der producerer blokke; tidl. særligt erhverv.
blockmaker.
hale til bloks: Dss. blok for blok.
kædeløber i en blok: pudding chain.
skibmanding (-en, -er): Adskille, rense, smøre og samle en blok.
[DAH39]
sætte løber i blok: reeve.
tage løber ud af blok: unreeve.
[ABC, Bi90 p.34, CLF 05.02-04, DAF/K095, DAH p.35f, DHS, DMO anfører dimensioner på b., DST, FALC, FUN, HAR, KED/K094, KOF, KUSK p.60 + 64, LAB p.98, LEV, MarE1, NAR/K096, ODS, ODSS2 p.238, OSS, pc-78-120.udac.se Mountaine 1756, SAL, SCH, SEHA, SEJ, SET, SKT81 p.249f + 268, SøensF, Søkrigsar1752, TUR, TuxSOS, ViV2, WOL]

3.
Blok i tørdok, hvorpå skibets bund el. køl hviler. keel block.
stapelblok. block upon which the keel of a ship is laid while she is building.
[Röding]


4.
Areal af havbunden tildelt et firma for olie- og gasefterforskning.
block.

5.
Blokstuvning. Ladning stuvet kompakt i » blokke « i lastrum.
block stowage.

6.
Blokvogn til redningsbåd til udsætning fra stranden.
pontoon-car.
[HAR, LAB p.98, SCH]  Kilder