Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
aflevere
(vb): 1.
Overdrage, aflevere varer el. skib fra vrft.
deliver // hand over.

2.
Tilbagelevere.
return.
[EST]  Kilder