Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
blændklap
(-pen, -per): Dss. stormklap. En træplade el. metalplade, der sættes foran koøjer og vinduer i dårligt vej for at forhindre søer i at slå glasset itu.
dead-cover // deadlight.
[EL, ODS, SAL]

"Koøjer skal være oplukkelige og forsynet med 2 tilspændinger, hængsles på forkant, blændklapper hængsles op under dæk. Arrangement for at holde blændklapper oppe ved hjælp af T-holdere."
(1954) [10542 p.53]  Kilder