Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
blæse
(vb): 1.
Luftbevægelse, vind. I dgl. tale en mellemstærk vind [SAL].
blow.
blæse fra ligene = blæse så hårdt, at sejlene blæser ud af ligene.
blow from the bolropes.
Blæse kraftigt = blæse hårdt:
there is a strong wind.
blæse meget hårdt oversætter [Saint] med: overblow.
Blæse op.
the wind is rising.
Blæse stift.
the wind blows hard.
[EST, KOF, Saint, SCH, WOL]

2.
Blæse en tank. Dvs tømme en tank i en undervandsbåd for vand, så båden stiger.
blow down a tank.
[D/E, ODS, SCH]
Om overskudsgas på et gastankskib: " Det [gas] kan også kondenseres og blæses direkte af fra skibet."
blow.
[SØF26-27/2007 p.13 sp.2]

3.
Blæse en kanon. Dvs. affyre en mindre ladning for at rense kanonløbet.
scale a gun.
[KOF, SCH]

4.
Blæse maskinen af. Dvs. sende trykluft gennem rør i (damp)maskinen for at rense denne.
blow // blow off.
blæse af. I gastankskibe: når trykket, fx pga. tempearturstigning, bliver for stort blæser tankene af, dvs. noget af gaslasten lukkes ud i atmosfæren.
[SKT81 p.355]  Kilder