Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Blå Danmark, Det
Udtryk benyttet af Erhvervsministeriet som et bredt udtryk for søfartsforholdene i Danmark, de maritime brancher og institutioner i Danmark og deres arbejde for at bevare Danmark som en søfartsnation. Dss. Det maritime Danmark.
» ... Søfartsstyrelsens vækststrategi, hvor det netop anbefales, at Det Blå Danmarks netværksorganisationer søger at samle deres aktiviteter for at styrke sammenhængskraften og innovationen i den maritime klynge.«
[SØF16/1991, SØF5/2004 p.2]  Kilder