Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Board of Trade
Fork. BoT. Engelsk regeringsmyndighed hvorunder søfartsforhold hører.
BoT blev, som en komite under Privy Council, ved en BEK i 1786 dannet på resterne af Committee for Trade and Plantations fra 1621, der i 1660 var blevet delt i en afdeling for plantager og en for handel, vægt og mål, fiskeri og søfart.
De to afdelinger blev igen i 1672 lagt sammen til en komite, der af William III i 1696 blev gjort permanent som Board of Trade and Plantations.
BoT sorterede gennem årene under forsk. ministerier, og dets søfartskontor var i en længere periode Naval Department.
I 1970 indgik BoT i DTI, Department of Industry, efterfulgt af ændrede sammenlægninger og opdelinger i de efterflg. år og gik i 1983 sammen med shipping over til DoT, Department of Transport, i hvis Marine Directorate søfartsforhold hørte, bl.a. styrmandseksaminationer.
I 1997 dannedes MSA = Marine Safety Agency. Denne institution svarer til dansk Søfartsstyrelse.
I flere lande kaldes Handelskamre, Handelsretter og private handelsorganisationer Board of Trade.
BoT er i Søens Folk angivet som søfolkenes fagforening i England, hvilket er forkert.
[SAL, EB, K077, 6331: Shoes and Ships ... Hist. of BoT 1786-1986 by Foreman, SMY]  Kilder