Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bobleanlæg
(-get, -): 1.
Trykluftsanlæg, hvor luftmængden udledes under vandoverfladen. Anv. af isbrydere i svær el. fast is for at løfte isen op og derved bryde den i mindre stykker.
bubble facility // bubble installation.
[KbhH1/1990 p.14]

Boblebrydning: Hindring af isdannelse ved hjælp af det varmere bundvand transporteres til havoverfladen.
Svensk konstrueret system, hvor det tungeste vand på 4 grader C fra bunden føres til havoverfladen ved hjælp af nedlagte plasticslanger på bunden. Gennemm slangerne føres trykluft, der gennem perforeringshuller i slangerne bobler ud og føres mod overfladen medrivende noget af det varme bundvand og derved forhindrer det kolde vand i at størkne i sejlrender. Bl.a. anvendt i forsøg i skærgårdsfarvand.
[Danmarks Skibsfart 1967 nr.5 p.34f.]

2.
Tankpejleanlæg i tankskibe. Kortnavn for Dobbie McInnes Tank Teledep System, der måler lufttryksforskellen mellem tankbunden og væskeoverfladen.
Bundtrykket måles ved at pumpe luft ned gennem et rør, der munder ud ved tankbunden. Når lufttrykket er større end væsketrykket, vil væsken blive presset ud af røret, og luften vil undslippe som bobler - deraf navnet.
De to tryk, bundtrykket og normaltrykket ved overfladen, måles på to manometre, el. væskesøjlerør, der kan have skalaer inddelt til højde i stedet for tryk, således at tankens ullage direkte kan aflæses.
bubble sounding equipment.
[SKT81 p.315, SKT70 p.367]  Kilder