Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
boblesekstant
(-en, -er): Sekstant udstyret med en kunstig horisont, der virker ved libelleprincippet. Sekstanten holdes vandret, således at lysstrålerne kan spejles i horisontens linse, prisme og spejle. Boblens størrelse kan ofte reguleres, således at nøjagtigheden kan maksimeres efter vejrforholdene, idet boblens størrelse er afgørende for nøjagtigheden.
bubble sextant // sextant with artificial horizon, spirit level type.
Sextant with bubble attachment // Sextant with bubble horizon.
[NAV1 p.106 + 121, GLOS, OSS, SMY]  Kilder