Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afløb
(-et, -): 1.
Dss spygat. scupper // drain scupper.
[NAK]

2.
Udløb. Fx Middelhavets udløb gennem Gibraltarstrædet.
outlet // channel.

3.
Udløb fra ledning. drain.

4.
Udløb af en mindre flod el. spildevandsledning i havet.
outfall.
Udløb fra en større kilde: mouth
[NP100].

5.
Søsætning.
"... og i Brev af 9-VIII-1875 siger han: VOLMER gik paa Vandet i Løverdags ... den gik rigtig smukt paa Vandet 3' før Tiden, da den ikke ville vente længere - den har jo ventet længe nok; - naar den nu blot ikke skal vente forlænge efter Maskinen. Det er et meget smukt Skib."
launching.
[CARL p.94]  Kilder