Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Bombebøssen
(-n, -r): Sømandsstiftelsen Bombebøssen. Velgørende institution, der samler penge ind gennem indsamlingsbøsser af form som gamle bomber og miner. Oprindeligt var det rigets tilstand efter 1814, der foranledigede Københavns vaterschout, mønstringsbestyrer og kommandør Peter Norden Sølling (* 1758-09-13, † 1827-02-07) til at søge kongens tilladelse til en indsamling.
Som bøsse blev anvendt en ikke eksploderet 200-punds bombe fundet i Dybensgadekvarteret i Kbh. og opstillet i Skipperlavets hus.
Stiftelsen blev etableret 1819-11-02, og de første boliger var to lejede værelser på Wilders Plads hos ankersmedemester Lund. Efterhånden blev lejemålet udvidet, så 12 beboere kunne bo dér med møbler udlånt fra Søkvæsthuset.
Bøder idømt i henhold til sømandsloven blev for en dels vedkommende også kanaliseret over i stiftelsen, så pengetilførslen blev noget forstærket ud over de indsamlede beløb. Man købte derefter i 1824 bygningen på hjørnet af Dybensgade og Skvaldergade, senere Nikolajgade, med 33 værelser.
Dernæst købtes bygning i Brogade nr. 8 på Christianshavn i 1844 (nogle kilder skriver fra 1859).
I 1891 flyttedes bombebøssen til Overgaden oven Vandet nr. 48, hvor ejendommen, tegnet af Thorvald Bindesbøll, med lejligheder beboedes af 11 gifte og 34 ugifte søfolk (1920). Denne bolig afløstes i 1956 af det nybyggede hus i Dronningensgade, og den gamle bygning lejedes ud.
I 1994 ved 175-års jubilæet husede foreningen 24 enlige søfolk og syv ægtepar.
»Ved udgangen af 2002 boede 36 personer i Stiftelsen. Stiftelsen råder over en egenkapital på 24.916.394 kr.«
[DaSø&Sø723, H&S56-15 + 48-147, SØF41-42/94 p.15, SØF41-42/03p5, SøKvi p.102, 10180 p.25f]
Opdateret 2010-04-03.  Kilder