Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bombechalup, bombekanonchalup, bombekanonjolle
(-pen, -per): Dss. bombarderfartøj. Kanonbåd, dæksbåde med en kanon for og en agter. Agterste kanon kunne ofte drejes tværskibs. Typen opdeltes efter størrelse i kanonchalupper, bombechalupper og kanonjoller.
"Der byggedes i Aarene 1831-1846 ialt 23 Bombekanonchalupper efter Schifters Tegninger. De var paa 49 Tons, havde 64 Mand, 30 aarer og 2 Master med Luggerrig samt Papegøjemast. Armeringen var 1 Stk. 60 pundig Bombekanon for, 1 Stk. 24 pundig, drejelig Kanon agter samt 4 Stk. 4 pundige Haubitzer. Disse Fartøjer, der havde Numre 1-23 udgik først af Flaadens Tal i 1870.
Af Bombekanonjoller byggedes der ialt 17 i Aarene 1831-47. De var paa 12,6 Tons, havde 24 Mand, 18 Aarer og 2 Master med Sprydsejl. Armeringen bestod af 1 Stk, 60 pundig Bombekanon agter og 2 Stk. 4 pundige Haubitzer. De havde oprindelig Numre 1-17, men fik i 1860 Navne."
[10302 p.85]
bomb vessel.
[FUN, MHT1/1983 p.9, ODSS2, SCH]  Kilder