Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bomforsvarsværk
(-et, -): Forsvarsværk for havn. Bomværket kan bestå af udspændte kæder, bomme, porte etc., der kan udelukke uønskede fartøjer eller våben på eller under vandet at trænge ind i det afspærrede område. Bomforsvarsværker har været i brug fra oldtiden. Indtil torpedoer og ubådes fremkomst som flydespærringer bestående af kæder eller tømmerkonstruktioner udspændt i overfladen ved havneadgange.
Efter torpedoernes fremkomst udvidet med net udspændt undervandet fra flydebøjer eller på anden vis.
Særlige skibe til udlægning, åbning og lukning samt vedligeholdelse af bomforsvarsværker blev udviklet.
Der var i WW2 opsat spærringer ved forskellige konvojsamlingssteder, fx ved tre sydafrikanske positioner: Saldanha Bay, Cape Town and Durban.
boom defence system.
A boom defence system is defined as any obstruction, however moored, whose primary function is the exclusion of hostile vessels and weapons moving on or under water.
[Ships Monthly 2/1996 p.36f]  Kilder