Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afløbning
(-en, -er): Søsætning, stabelafløbning af fartøjer og skibe.
launching.
E. launch fr. lance = spyd, dvs. noget, der bevæger sig.
[DMO, SAL, Sch p.181]
"I Almindelighed løber et Skib af paa 2 Slæb, hvis Heldning er 1/12 - 1/24 og som i Reglen er større end Stabelblokkenes Fald.
Undertiden lader man Heldningen vokse ned imod Vandet for at undgaa, at Skibet skal vippe om Enden af Beddingen; hvor Vanddybden udenfor Afløbningsstedet ikke er meget større end Skibets Dybgaaende, og hvor Skibet har et langt Stykke at løbe, inden det naar Vandet, lader man Heldningen aftage; i begge Tilfælde danner Slæbenes Overside en Cirkelbue med stor Radius."
[VED p.39]
Kilde: REF-44-2247 Nybygningskontrakt af 1918-07-13 for S/S ID=6282 H.A. HANSEN (I).

Se artiklen om afløb for detaljer.  Kilder