Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bomhal
(-et, -): ( til 2) Tov fra bomnok og frem til cockpit i læsiden i fritidsfartøjer. Sikrer mod overslag af bom under rumskødssejlads.
boom tackle.
[GST, IMK, SEJ]  Kilder