Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bomme
(vb): Dss. kovende. Skifte hals med vinden rundt. Manvre p sejlskib, hvor bommen hales ind midtskibs, mens skibet er i drej, og fires ud til modsat side, nr vinden er kommet over p modsatte side. Bomningen er en del af kovendingen.
jibe // gybe // gibe.
Jf. [DST] er gybe bommens sving fra en side til den anden.
I kapsejlads begynder en bomning, nr storsejlets fod p bommen krydser diametralplanet, og bomningen er fuldfrt, nr storsejlet trkker fuldt p modsat side.
Det mods. af bomning er stagvending = vending gennem vinden.
Booming of the sails is never used but in quarter winds or before a wind.
Bomme storsejlet. En bomning og en spilernedtagning i en og samme sekvens er den mest komplicerede manvre ....
[ABC, D/Et, KAP p.17, ODS, POS p.127, SAL, SD, SEH p.168, SEJ, SEJL11/1987, S&M, TUR]
bomme over: Dss. gibbe. En utilsigtet bomning, hvor bommen ukontrolleret svinger over fra en side til den anden.
jibe.
[ODS]
Utilsigtet bomning, hvor foden af et gaffelsejl eller luggersejl svinger over til modsat side. Hndte ofte p junker, deraf navnet.
Chinese jibe.
[FILE]
bomme storsejlet: Dvs. dreje det ud til siden vha. en bomning.
boom the main sail out.
[ODS]
Om sejlskib, der sejler af sted med alle sejl sat:
booming along // booming towards somebody (something).
[K55 + K77, Robert Kipping 1847]

"En bd begynder at bomme fra det jeblik underliget af storsejlet - med vinden agter ind - passerer bdens midtskibslinie og afslutter bomningen, nr storsejlet har fyldt p den anden halse."
a yacht begins to gybe at the moment when, with the wind aft, the foot of her mainsail crosses her centre line, and completes the gybe when the mainsail has filled on theother tack.
[KAP p.17, 6377 p.100]  Kilder