Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bomsejl
(-et, -): (til 2) Sejl hvis underlig er udspændt el. fastgjort til en vandret bom, enten et gaffelsejl el. et trekantet sejl i bermudarig. Fx bark-, brig-, jagt-, skonnert-, slup- og snausejl.
boom sail // bermuda sail // mizzen // spanker // driver // ringtail sail.
Se også under artiklen sejl.
Bomsejl på fuldriggede skibe, barke og brigge strækkes på bommen ved hjælp af bommesanskødet = springskødet.
[FUN, HAR, ODS, SAL]
"Bomsejlets øverste lig kaldes gaffelliget, det forreste forliget eller mastliget, det underste underliget eller bomliget og det agterste agterliget.
Når sejlet er indrettet til at hejses og fires, er det ved kværken fastspændt under gaffelens klo. Gaffelliget er strakt langs gaffelen ved hjælp af et nokbændsel, der er fastgjort i en kovs i nokbarmen, og sejlet er endvidere lidset til gaffelen eller fastnajet til en list på dennes underkant. Forliget er bændslet til mastringene, som tillader sejlets hejsning og firing.
Halsen, der er fastgjort til halsbarmen, kan totnes ved halstaljen, og skødbarmen fastholdes til bomnokken af skødbøjlen.
Er sejlet derimod indrettet til at hales ud og ind under gaffelen, har denne på sin underside en skinne, hvortil sejlets gaffellig fastholdes af løjerter, som kan glide langs skinnen. Nokbarmen hales ud på gaffelnokken med en udhaler, og skødbarmen hales ud på bomnokken med springskødet.
Når sejlet skal bjærges, hales det ind under gaffelens klo ved hjælp af en indhaler og ind til masten med et par givtove."
[HIS1 p.4124]
 Kilder