Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bomslæber
(-en, -e): På mindre og ældre sejlskibe et tov fra kranbjælken til fartøjsbommens ydernok og ind til falderebet agten for bommen.
guess-rope.
[HAR]
Forhaler fra fartøj til slæberbom.
guess-rope.
[Benzon]

I større og nyere skibe holdtes fartøjsbommen i stilling af en for- og agterhaler.
after guy and fore guy.
[DMO, MOS1]  Kilder