Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bondenat
(-natten, -nætter): Vagt, på hvilken man får en hel nats søvn.
[SøensFolk]
Kalder en sømand en nat, hvor han kan sove igennem uden at skulle på vagt. Oprindelse fra sammenligning med bønder, der kan sove i de mørke timer i land.
night without watch duty.
[11064 p.28]
"Herefter tørner Understyrmændene om Nattevagten saaledes, at een af dem stadig har hele Natten fri - Bondenat, som det kaldes. De Vagthavende er til Stadighed assisteret af tre Elever, som dog kun har to Timers Vagt i Modsætning til Styrmændene, som har tre og jæbnligt gaar en Runde paa Banjerne og ser, om alt er i Orden. - Inspicerer om Læ - kalder vi det."
[DAN2 p.15]
 Kilder