Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bonnet
(-ten, -ter) (bonet, boned): 1.
Smal sejldugsbane, der fastgøres på - lidses på - underliget af det stående sejl med laskets og derved forlænger sejlet for at opnå større trækflade i meget let vind. En bonnet er ofte en tredjedel af det tilhørende sejls højde. Se også under sejl.
bonnet.
»A square mainsail with two bonnets«.
[KOF] anfører ved oversættelsen drabler, at det evt. er et yderlige sejl, der er fastgjort til bonnettens underkant - verificeret i [VNR].
Oprindeligt indført på for- og agtersejl.
Bonnetter kan have de øverste 7-10 cm sejldug, the tabling, lagt dobbeltog på denne forstærkning syes en line, keel line, i bugter og anv. til at lidse, lace, bonnetten fast med.
En bonnet på et trekantsejl kaldes (i US) for studsail,
hvilket ikke må forveksles med et læsejl: studding sail.
[ENK] har kun bonnet på trekantsejl.
Sættes bonnet på et bom-storsejl kaldes det (i US) et water sail.
Bonneter er ikke tilladt på kapsejlere jf. IOR.
»Sæt bonnet pålace on the bonnet.
»Tag bonnet afshake off the bonnet.
Om en kravel: "Det havde et storsejl med to bonetter plus en i reserve, en mesan med en bonnet samt en fok. Skibet var altså en tremaster, men førte hverken topsejl eller blinde ".
[MHT2/1990 p.7]
[SMY] anfører (1867), at det er fornylig at bonnet er kommet på råsejl.
"Bonnet besyet med Verk at udfinde en Sprekke eller Skade i Skibet med." a bonnet furnished with chopped oakum to be used in the act of fothering.
[Röding]
bonnettens borgbændsel. preventer of a bonnet.
[Röding]
lidser eller knævler af en bonnet. buttons of a bonnet // laskets.
[Röding]
"Lidse ud Bonnetten." to unlace the bonnet, to shake of the bonnet.
[Röding]
påsætte en bonnet. "Lidse an Bonnetten." lace on a bonnet.
[Röding]
stormbonnet. sprit bonnet laced on the sail.
[Röding]
underste bonnet. drabler.
[Röding]

"... i et regnskab fra 1544. Her findes antallet af vanter opgivet, og desuden fremgår det, at storsejlet havde to bonetter mens fokken kun havde en."
[MHT 2/1990 p.28]

2.
Træsektioner der forlænger ladeslisker udenbords.

3.
Trætrin, der forneden forlænger en falderebstrappe på ydersiden af træskibet. Udtrykket er muligvis kun ømål, men det findes hos [Röding]:
"Bonnet." "Sådan kalder man en forlængelse til en trappe, en stormlejder eller slidsketrin."
a second ladder skeed or the like, which is put under the first in order to make it the longer.
[Röding]

4.
På engelsk anvendes bonnet også om dæksler over kædepiber, navel pipes, ved ankerspil.
Bonnetten slutter ned om et af leddene vha. en sprække.
[ENK, FILE, FUN, GST, IMK, MM4/1992 p.428, ODS, OSS, SD, SMY, StilD, TuxSOS]  Kilder