Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afløbningsslæde, afløbsslæde
(-n, -r): Tømmerkonstruktion parrallel med beddingsretningen i ca. halvdelen af skrogets bredde fra kølen. På afløbningsslæderne glider afløbningspuderne under afløbet.
"Bruges ved et Skibs Afløbning af Stabelen og ere dannede af tykke Egeplanker i hvis Overflade er udarbeidet en med Afløbningspudens runde Saal tilsvarende Huulning, hvori Pudens Saal kan glide, naar Skibet løber af Stabelen. Slædens Længde regnes fra Pudernes Agterende ned til Pudetræerne paa Slagbedingen, eller hvor disse Træer ikke haves, til bemeldte Bedings Agterkant."
[FUN]
ground way // standing way // slidin-ways.
[Sidstnævnte overs. BENZON]
[TUSord] definerer: »kaldes den Rende på Bedingen og Slagbedingen hvorpå Skibet løber ud i Vandet«.
[NAK] bringer her ukorrekt oversættelsen for afløbningspuder, men om sproglig sædvane har været anderledes på Nakskov Skibsværft, ved jeg ikke. Det kan også skyldes det lange årespænd, mellem træskibsbygningen og stålskibsbygningen.
[Sch p.181]
Planke under en afløbningsslæde. launching plank.
[Röding]  Kilder