Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bord
(-et, -e): 1.
Bordklædning, bordlægning. Planke i skibsside. Planker, der ligger uden på spanterne og danner skibets yderhud. Ofte i sammensætninger, der ang. bordets placering el. funktion, fx skvætbord, kimingsbord.
plank // board // boardage.
Nogle yderklædningsplanker er tykkere end de øvrige, fx barkholtsrange: wale, sideplanking on a wood ship lying between the bottom and the top-side planking.
[SOT p.313]

2.
Bræt, planke. Brædder under 1,5" tykkelse. board // deal.
Brædder over 1,5" tykkelse. [DNW] sætter skillegrænsen ved 2,5". plank.
Brugt i sammensætninger som fx i slingrebord.

3.
Skibsside, ræling. board // side.

4.
Forskellige bordtyper til at udføre aktiviteter på:
Skibschefens bord. captain's table.
[ABC, DHS, ENK, FOLK, HORD, KALK, KOF, MOL, ODS, SCH, SEJ]

rufbord. "I en dæksbjælke under skylightet hang en petroleumslampe med blikskærm, og under denne stod bordet, fastgjort til forskottet og lavet af umalede fyrrebrædder, som vi holdt hvidskurede. Det var forsynet med slingreskotter langs siderne. Sidepladser fandt man på skibskisterne, som i hver side stod mellem køjerne og bordet, og som var fastsurret til øjebolte i dækket."
[ID3483 p.44]
---------
board er også benyttet om den kurs eller det ben, som et sejlskib følger på en hals, indtil det vender.
[DST, SMY]
 Kilder