Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bord
(-et, -e): 1.
Bordklædning, bordlægning. Planke i skibsside. Planker, der ligger uden på spanterne og danner skibets yderhud. Ofte i sammensætninger, der ang. bordets placering el. funktion, fx skvætbord, kimingsbord.
plank // board // boardage.
Nogle yderklædningsplanker er tykkere end de øvrige, fx barkholtsrange: wale, sideplanking on a wood ship lying between the bottom and the top-side planking.
[SOT p.313]

2.
Bræt, planke. Brædder under 1,5" tykkelse. board // deal.
Brædder over 1,5" tykkelse. [DNW] sætter skillegrænsen ved 2,5". plank.
Brugt i sammensætninger som fx i slingrebord.

3.
Skibsside, ræling. board // side.

4.
Skibschefens bord. captain's table.
[ABC, DHS, ENK, FOLK, HORD, KALK, KOF, MOL, ODS, SCH, SEJ]

board er også benyttet om den kurs eller det ben, som et sejlskib følger på en hals, indtil det vender.
[DST, SMY]  Kilder