Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
borg
(-en, -e): 1a.
Hængetov. Kæde eller tov, hvori en underrå hænger omkring dens midte eller en gaffel omkring dens klos.

1b.
Ekstra sikkerhedsophængning bestående af tov, wire el. kæde, der fastgjort på mastetoppen i en bugt hænger ned, og i hvilken råens midte er fastgjort ved en strop, kovs og kabelgarnssyning, og således holder denne fast til godset.
Blinderåens borg går til bovsprydets æselhoved. Kædeborg blev ofte opsat før et krigsskib gik i aktion.
Benævnelsen er også anvendt på en gaffelrigs klo.
sling // chain // preventer
[Röding].
Benævnelsen sling anv. også om den midterste del af en rå, hvor borgen blev fæstnet.
»... de mest erfarne i Borgen«, dvs. midt på råen.
»... most experienced stand in the slings« (or middle of the yard).
[Benzon, DNW, KOF, NEM, ODS, SCHN, TAFM-33 p.21, TOP p.8, WOL]
"Mesanens. Borgen farer med Bugten over Agter-Liiget af Mesanen, og Tampene hver paa sin Side igiennem en BLok, haget i en Kous som er i hver Ende af Borgstroppen om Ruen, naar Tampene ere igiennem Blokkene, da stikkes de begge samlede igiennem Borg-Talliens øverste Strop, med et Skoe-Steeg."
[Gynt p.116]

"Borg til Underræerne. Den bestaaer som oftest af en Jernkjæde. I de Tilfælde, hvor den er af Tougværk, er den rendt som en dobbelt Stroppe i hvis Midte er indbundet en Kous, Grenene tages fra hver Side om Mastens Top og forenes med et Sytoug paa Agterkanten."
[FUN]

"Paa Masterne hænger Ræerne, de har om Midten et Beslag med Øje paa Overkant til Borgen, hvori Ræerne hænger, samt paa Agterkant en Jernbøjle med Øje, der passer til det paa Masten anbragte Rakkebeslag. Rakken tjener til at holde Raaen ind til Masten eller Stangen.
Nogle Ræer hænger ikke i Borg, men i Fald, og heri kan de hejses op langs langs Stangen."
[TOP p.8]

"Borg. Er en svær Kabelgarns Strop der ligger paa Toppen af Masten; i Bugten er en Kous der syes til en Kous der staaer i Strop paa Midten af Underraaen. Naar man er under Seil hænger Underræerne i Borgene. Naar man er til Ankers paasættes ligeledes Borgene, naar svære Vægter skal ind- eller udsættes af Skibet med Underræerne." [SCHN]

borg og strop til underræerne.
sling and strap to the lower-yards.
[HAR]
borg på vantet.
stopper for the rigging made use of in time of action, when the shrouds or other ropes of consequence are cut by the enemy's shot.
[Röding, FUN]
jernborg at holde vantet.
chains in which the yards are hung in time of action.
[Röding]

2.
Tov, der anv. til reparation af beskadigede vanter.
Kilde: fra bolt 4 i [FUN]
 Kilder