Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
borgerskab
(-et, -er): 1.
Civile befalingsmænd/underofficerer på et krigsskib.
petty officers // warrant officers.

2.
Besætningsmedlemmer, der gik dagvagt: præst, bottelier, læge, tømmermand, sejlmager, ovmester, kok, bager, kahytsvægtere etc. (1650-1875).
idlers.
[DHI2 p.170, DMO, TuxSOS p.269, TUS p.379, Jylland p.139]
 Kilder