Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bortfragter
(-en, -e): Dss. fragtfører (SAL anv. forfragter). Reder, der påtager sig transport af ladning eller passagerer om bord på sit skib. Ved aftalens indgåelse udfærdiges normalt konnossement el. certeparti.
freighter.
"Bortfragteren skal sørge for, at Skibet er sødygtigt, tilstrækkelig bemandet, forsynet med Proviant og Udrustning og i det hele i behørig Stand".
[SOLOV p.24]
[ODS] har også gld. betydning som »den, der betinger sig transporten udført« dvs. = befragter, kilde ang. som Harboe.
[ADM p.205, BEF p.10, DkIllSk.1988, FtSF1994, LAB p.7, MOL, ODS, TL]  Kilder