Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bortskaffe
(vb): dispose // remove.
Bortskaffelse: disposal.
[OLI p.11]  Kilder