Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bovbånd
(-et, -): I træskib: svær tværsstillet tømmer (knæ) - el. stålkonstruktion indv. i boven. Bovbånd går tværs over kølen og op langs og indv. på inderklædningen og er boltet gennem denne og ned i bundstokke og spanter.
Bovbånd monteres fra fokkemast og forefter til dæksbåndet på forstævnen.
bow-knee.
[HAR]
bovbånd under klysset.
hawse hooks
[HAR].
hawse hook: breast hook which is fitted above the upper deck.
[CLF p.03.07]
I stålskib: trekantet indvendig forstærkningsplade vinkelret på boven.
break hook = ved skinnestævn. // breast hook // fore-hook.
[FMK p.29, FUN, HFM p.935, KEN p.88, Röding, SAL, SKT61 p.78, SKT70 p.145, SØM22 p.152, TuxSOS]
breast hook.
[KØN p. 329]
breast-hooks. Curved timbers, or horizontal knees, bolted across the inside stem, strengthening the fore part af the ship and holding bows and sides together.
[CLF p.03.07]

Bovbånd ved jernskibsbygning
"Bougbaand anvendes i de store Skibe til at forøge Sammenholdet melle Forstævnen og Spanterne. De ligge nedenfor Batteridækket og gjøres af horizontale Plader, som række fra Stævnens Inderkant til det forreste vandtætte Skod, og som ved Vinkler langs Kanterne forbindes til Skoddet, Spanterens Inderside og Stævnen."
[LUS p.62]
 Kilder