Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bovenbovenbramsejl
(-et, -): Dss. røjel eller røjl. Når bramsejlene var delt i et underbramsejl og et overbramsejl = bovenbramsejl, så kom det ovenoverstående sejl til at hedde bovenbovenbramsejl, der er lig med røjel, hhv. forebovenbovenbramsejl og storbovenbovenbramsejl. Hvis der var rigget med enkelt bramsejl, blev bovenbramsejlet lig med røjelsejlet. Der er også nogen uenighed i brugen af disse benævnelser.
royal sail // mizzen royal sail.
Der er stor variation i riggene, så nogle skibe havde dobbelte mærssejl og enkelt bramsejl, mens andre havde dobbelt af begge typer. Fx. havde CUTTY SARK dobbelte mærssejl, enkelte bramsejl og dertil både et røjelsejl og et sky-sejl = skøjsel.

Benævnelser med - bovenboven - anvendtes især om rigningen på mesanmasten eller krydsmasten på orlogsskibe fra 17.-18. årh., således fx (kryds-)bommesan, krydssejlet, bovenkrydssejlet, bovenbovenkrydssejlet, hvor det sidste er lig med krydsrøjel = mizzen royal sail.
[FUN, ORM p.32, VEJ]  Kilder