Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afmagnetisere
(vb): Fjerne el. formindske magnetfeltet i et skib ved hjælp af fast installerede elektriske spoler og kabler, der tilføres en strøm, hvis styrke og retning danner et magnetfelt af modsat retning og styrke af skibets. Den vigtigste spole løber horisontalt rundt langs yderklædningen nær vandlinjen.
degauss // a system of protection of ships against magnetic mines and torpedoes by means of electric cables carefully placed within the shell of a ship. It essentially prevents the steel of the ship from disturbing the direction of and intensity of the earth's magnetic flux, the disturbance of which initiates the action of the mines and torpedoes.
[SOT p.87]
Har skibet ingen indbyggede spoler, kan afmagnetisering foretages ved midlertidigt at trække elkabler horisontalt rundt om skroget udvendigt, og derigennem lede en retningsbestemt strøm. Afmagnetiseringen kaldes så:
flash.
Bevæges kablerne samtidig op og ned langs skroget, kaldes afmagnetiseringen:
wiping.
Trækkes kablerne rundt om skibet under kølen og over opbygningen med flere omgange og således danner et langskibs felt, kaldes afmagnetiseringen for:
deperming.
Alle de ovennævnte metoder anvendes hovedsageligt i krigsskibe, men under krigstilstand også i handelsskibe.
[BOW1, BOW2, MK13 p.121ff, NO226US, Sch p.181, SØF 23-25/2003 p.15]
"Søndag morgen startede vi igen og nåede Kiel tirsdag efetrmiddag. Her ankrede vi, da skibet skulle afmagnetiseres."
[Rasmussen 1991 p.126]
E.: degaussing fra Gauss = den elektriske enhed for magnetisk induktion. Opkaldt efter Carl Friedrich Gaus 1777-1855.
 Kilder