Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bovport
(-en, -e): 1.
På færger. Port i skibets forende, gerne forsynet med en rampe, der kan tages ind eller løftes til lodret, så køretøjer kan køre af skibet, når porten er luket op, og rampen er placeret vandret mellem skib og kajanlæg.
bow port.

2.
På krigsskibe: forreste kanonport, en på hver side. Dss. jagerport eller jagtport.
bow port // chase port // bridle port.

3.
Mindre port i forenden af skib, hvorigennem lang ladning kan lades.
bow port.
[FOLK, FUN, SAL, SKT p.362, SøensF., TuxSOS]

Bovport på sejlskib.
"Skibet havde Bovporte. Disse vare almindeligvis brugte i det 17de Aarhundrede og det første Decennium af det 18de; derefter bortfaldt de og indførtes først atter i Slutningen af Aarhundredet; de betragtedes da, mærkeligt nok, som en ny Indretning og en stor Forbedring i Skibenes Konstruktion."
[JORD p.29]

"Rigger Grejer op til at tage Tømmeret ind af Bovporten. En Reservebom hvilende paa en Fod paa Bakken viser ud over Forenden, den hænger i store Klofald, som er fast oven for Overmærseraa. En enkelt Wireløber skærer op gennem en Blok paa Bomnokken, derfra gennem en Blok paa Mærsestangen og ned til Storspillet, den skal bruges til at løfte dem op i Porten med. En anden Talje fra Bomnokken skal bruges til at hjælpe at løfte med ogsaa. Klyverskøderne bruges til Gerter. En anden Wire fører fra Agterspillet ned gennem Lasten og ud til Porten, den skal bruges til at hale Tømmeret ind i Lasten med."
[Rasmussen 1990, p.99]  Kilder