Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afmærke
(vb): 1.
Udlægge sømærker i et farvand.
buoy // mark.
afmærke et løb: mark a channel // mark a fairway.
afmærket løb: buoyed channel.
afmærket med lystønder: marked by light buoys // marked with light buoys.
E: buoy: gr. boeîai = okselæderstrop = fr. boie = kæde, lænket (til havbunden). Anv. 1596-.
[EST, IALA, Komma, KortA, LAB p.14, MarS, NAV1, NP100 -9.1, NP735, OED, RuteT, 5011]

2.
Optegne. trace.
[NAK]  Kilder