Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afmærkning
(-en, -er): Se også farvandsafmærkning.
1.
Sømærke. buoy.

2.
Sømærket el. dets topbetegnelse. mark.

3.
Afmærkningssystem. buoyage system.
Afmærkningssystemet skifter fra indgående til udgående el. v.v.:
the buoyage direction changes. The reversal of the direction is indicated on the charts.
The first international buoyage system was proposed by the International Marine Conference, Washington 1889. In 1936 the League of Nations recommended a uniform system with »red to port«. This system was followed by most countries until 1977 when IALA Buoyage System »A« was implemented, later followed by »B« in USA and Japan waters.
[NP735]
søafmærkning
"Indskærpelse af forsigtighed ved sejlads i nærheden af søafmærkning. Erstatningsansvar ved beskadigelse af sømærker."
[EfS nr.1 1968-01-05 *103]

Ældre afmærkninger i brug 1889
USA og Canada : Røde bøjer om styrbord nummereret med lige numre. Sorte bøjer om bagbord for indgående fra søen.
Bøjer med horisontale striber rød - sort er midtfarvandsmærker.
Bøjer med vertikale hvide og sorte striber er midtfarvandsmærker, der skal tæt passeres.
Frankrig : Røde bøjer om styrbord, sorte om bagbord for indgående fra søen.
Bøjer med horisontale sorte og røde striber er midtfarvandsmærker.
Belgien : Har kun løb på floden op til Antwerpen m.v. Hvide bøjer om styrbord for indgående på Schelde og sorte om bagbord.
Tyskland : Efter 1889-04-01 brugtes røde mærker om styrbord og sorte om bagbord. Midtfarvandsmærker er røde og sortstribede. Alle former, bortset fra ligesidet trekant og cylinder, kan benyttes som topbetegnelse.
Norge : Kompasafmærkning med hvide stager med opadvendt kost placeret syd og vest for grunden, mens sort stage med nedadvendt kost placeret nord og øst for grunden. Midtfarvandsmærker har hvide og sorte horisontale striber med ballon som topmærke. Bøjekroppen er rødmalet for dem alle.
Sverige : Kompasafmærkning med røde bøjer på nordsiden og østsiden af grunde og sorte bøjer på sydsiden og vestsiden af grunde. Men i åben sø, fra 1886-10-11 mærkes med sorte mærker nord for grunde, øst for grunde mærkes med sortmalede med hvidt bælte, syd for grunde med rødmalede med opadvendte koste og vest for grunde mærkes med rødmalede bøjer med nedadvendte koste.
Finland : Mærkes grunde på vestsiden og sydsiden med rød stage og kost, og øst og nord for grunde med hvid stage uden kost. Bøje med kost og rød og hvidstribet horisontalt kan passeres på begge sider. Flere andre systemer i drift fra 1870 og til efter 1889.
[SOM p.6ff]

virtuel afmærkning. "... når systemet er fuldt udbygget vil være i stand til at udsende supplerende navigationsadvarsler og udlægge virtuelle afmærkninger ved hjælp af AIS-systemet."
virtual buoyage system.
[SØF6-7/2008 p.5 sp.6]  Kilder