Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bovstopper
(-en, -e): Dss. Kædestopper på fordækket til afstopning af ankerkæder.
bow stopper // controller.
[Benzon, DAH p.110, ODS, TuxSOS, WOL]
"For at stoppe Kjæden, naar Bedingslaget skal aftages eller paalægges, benyttes en Stopper ved Klydset - Bougstopperen. Den almindelige Form af denne er en støbt Jernramme, gjennem hvilken Kjæden altid viser, og som ved en Bøile forhindrer denne fra at springe op, er boltet til Dækket. Paa denne Ramme er et Tværstykke med en Udskæring efter et af Kjædens Led. Jernstykket er forsynet med en mindre Udskæring. Det kan bevæges op og ned ved en Vinkelvægtstang og styres langs Tværstykkets Bagside ved Coulisserne paa Rammen.
Naar dette Stykke er i sin øverste Stilling, er dets Overkant i Flugt med Tværstykkets, og Kjæden vil da frit passere, idet dens verticale Led følge den lille Udskæring i Stykket. Sænkes Stykket, ville Kjædens hosizontalt stillede Led tage mod Bagsiden af Rammens Tværstykke, og Kjæden derved stoppes."
[LUS p.85]  Kilder