Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afmønstre
(vb): Udfærdige nødvendige dokumenter i forbindelse med tjenesteophør for besætningsmedlem.
discharge.
[HAR]
»Afmønstre« er i eksakt sprog den officielle handling, hvorved tjenesteforholdet bringes til ophør ved skibsførerens og den søfarendes underskrift på den færdigudfyldte hyrekontrakt samt i søfartsbogens rubrikker om tjenestens ophør. I bredere sprogbrug dækker afmønstring over alle funktioner ved de søfarendes aftræden fra tjeneste som fx hyreopgørelse og kan så tillige oversættes med:
sign // pay off.
Citat: »The master must record in the seaman's discharge book ... the capacity in which employed, date employment began, and date and place of discharge«
[BAL (S.I.1972No.918)]
E: lat. monstrum = varsel.
[DMO, EL, HAR, MAEE1, SML94 p.122, WOL]  Kilder