Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
brade
(vb): Kalfatre og tjære et skibs yderklædning. »Sted hvor skibe brades (brædes).«
»... hvor saadanne store Skibe kunde blive 'bradet' = beget og tjæret.« [Jens Sørensen p.7]
[CHR3F p.187, HORD, KALK (1553), MOL, ODS]
"Forordning August 1615: På skibene langs broen eller i havnen blev det heri forbudt at tænde nogen som helst ild, dog måtte skibsbesætningerne brade, d.e. overstryge med tjære, på et dertil anvist sted."
Kilde: Andersen, 1915: Københavns Toldbod.
 Kilder