Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bram
Bruges i sammensætninger: Hørende til sejl og rigning på bramstangen på et sejlskibs master. På en tredelt mast er bramstangen anbragt over undermast og faste stang. Anvendt om sejlene, er det sejlene i tredje vandrette række fra neden - oven over mærsesejlet og under røjlen. Bruges dobbelte sejl, vil rækkefølgen fra neden på fx stormasten blive: storsejlet, undermærsesejl, overmærsesejl, bramsejl - eller underbramsejl og overbramsejl.
topgallant.
»... betegner rig og sejl på den øverste del af en tredelt mast. Fra midt i 1800-årene blev bramsejl normalt delt i et over- og et underbramsejl« [Søens Folk]
E. af bramme = prange ell. prale ell. pynte sig med noget.
[DSH p.226, FMK p.73 + 78 + 86-92, KUSK p.131, SøensF., TuxSOS, VerV2]  Kilder