Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bramrå
(-råen, -ræer): Rå på bramstængerne. Den holdes med bramrakken, der gerne er en tovværksstrop, ind til masten, og råen kan hæves og sænkes op langs stangen ved at hale el. fire i bramdrejerebet. Visse større skibe kan have over og under bramræer.
topgallant yard.
[HAR, Benzon]
"Vi tog vores bramræer og stænger til dæks og skød godset ned."
[MHT3/1983 p.15]
[MHT3/1983 p.15, KUSK p.123, SAL]
"Bramræer og Bovenbramræer ere ottekantede ved Midten og ved Nokkerne. Bramræerne ere omlagte med Ringe med Øine til Stræktouget og have en Fjederbøile til Læseilsgodset. Bovenbramræerne have Trælister paaspigrede til Seilets Underslaaning...
Alle Ræer have Nokklamper."
[LUS p.88]  Kilder