Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
brandfare
(-n, -r): Risiko for brand under bestemte forhold, fx ved brndbare vskers og dampes tilstedevrelse, ophedning af materialer etc.
danger of fire.
[ABC]
Brandfare og tobaksrygning
[XXX, Stk. 1] "Ingen skal understaae sig, vre sig Hye eller Lave, Over- eller Under-Officerer til Gemeene inclusive, nogen Tobak inden Skibs-Borde at rge, uden paa det verste Dk med Hytten paa Piberne, under To Maaneders Gages Fortabelse; dog at dermed varligen omgaaes, og de Uforsigtige i Tide paamindes og straffes, paa det at ingen Ulykke deraf kan vre at befrygte." (1797)
[ART p.30f]  Kilder