Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
brandslukningsudstyr
(-et, -): Brandpumper, rørforbindelser, slanger, strålerør, brandmandsudrustning, håndildslukkere etc.
fire extinguishing equipment.
[TfRed.5/1989]  Kilder