Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
aberration
(-en, -er): 1.
Himmellegemers tilsyneladende stedforandring pga. iagttagerplanetens bevægelse i forbindelse med lysets udbredelseshastighed. Til brug ved observationer til søs kan aberrationens størrelse udtages af nautiske almanakker. Omtalt i kronologiteksten.
aberration.
astronomisk aberration: astronomical aberration.
daglig aberration: Aberration pga. jordens daglige bevægelse i sin bane. Denne aberrationsform er afhængig af iagttagerens position på jorden. Ved ækvator er den på ca. 0,32"; aftagende mod polerne.
diurnal aberration // daily aberration.
planetarisk aberration: Aberration sammensat af faktoren for jordens bevægelse og faktoren for planetens egenbevægelse.
planetary aberration.
sekulær aberration: Den lineære bevægelse af solsystemet i rummet.
secular aberration.
stellar aberration: Fælles navn for daglig, årlig og sekulær aberration.
stellar aberration.
årlig aberration: Aberration pga. af jordens årlige rotation.
annual aberration.

2.
Sfærisk aberration: Afvigelse i en linses strålegang pga. forskellig brændvidder i forskellige dele af linsen. En korrigeret linse kaldes aplanatisk.
spherical aberration.

3.
Kromatisk aberration: Afvigelse i en linses strålegang pga. forskelle i lysets bølgelængde.
chromatic aberration.

4.
Vindens aberration: Den tilsyneladende retningsforandring af vinden, der observeres i et fartøj under fart el. drejning.
aberration of the wind.
Astronomen Bradley påviste fænomenet i 1728.
Lat.: ab + errare = bort fra + vandre /fejle.
[BOW2, GLOS, OSD, PAR, SAL, WEB27]  Kilder