Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bredde
(-n, -r) (brede): 1.
Det ene af de to geografiske koordinater, hvor længden er den anden og sammen giver en position på jordoverfladen. Måles i grader, minutter og sekunder = breddegrader, breddeminutter, breddesekunder, som afstanden fra ækvator mod polerne. Dss. meridianbuen fra ækvator til breddeparallellen gennem stedet. B. kan være nordlig el. sydlig 0-90 grader.
latitude - one of the Cartesian co-ordinates, the other being the longitude.
[Röding]

Lidt i ordvalg afvigende definitioner findes under geocentrisk m.flg.

Den geocentriske bredde er lig vinklen mellem ækvatorialplanet og en linje fra observatøren til skæringspunktet mellem rotationsaksen og ækvatorialplanet, klodens centrum.
geocentric latitude.

Den geodætiske bredde er lig vinklen mellen det geodætiske ækvatorialplan og retningen af den geodætiske vertikal på stedet. den geodætiske bredde kan også udtrykkes som vinklen mellem normalen til omdrejningsellipsoiden på observationsstedet og det geodætiske ækvatorialplan.
geodetic latitude.

Den geografiske bredde bestemmes ved overfladeobservationer som værende lig komplementet til den synlige pols vinkelhøjde.
geographic latitude.

Forskellen mellem geocentrisk og geodætisk bredde er den lokale afvigelse mellem normalen til kugleformen og den lokale normal. Den bredde, som bestemmes i navigationen til søs kaldes også for astronomisk bredde, og den kan sættes lig med den geografiske bredde.
astronomic latitude.

Yderligere om bredde og længde historisk under breddeinformation og førstemeridianen.
Astronomisk bredde på himmelkuglen angives i grader som afstanden fra Ekliptika til positionen målt langs rektascensionscirklen gennem positionen.

bredde nord(lig): Bredde nord for ækvator.
north latitude.
bredde syd(lig): Bredde syd for ækvator.
south latitude.
sejle på bredde: Dvs. sejle øst-vest ved at navigere på samme breddeparallel.
latitude sailing.
affarende bredde: Bredden fra hvilken sejladsen påbegyndes. latitude sailed from.
forandrede bredde: Dss. breddeforandringen.
difference of latitude.
gisset bredde: Anslået bredde, beregnet bredde - modsat observeret bredde.
latitude by dead reckoning.
komplementarbredde: = 90° - bredden.
co-latitude.
middelbredde: Middeltallet mellem største og mindste længde.
mean latitude // middle latitude.
platte bredde: Plat anvendes sammen med kort, der ikke er efter Mercatorprojektionen og derfor ikke tager hensyn til den voksende bredde. Gammeldags.
?.
observeret bredde: Bredden bestemt ved observationer - modsat gisset bredde.
latitude by observation.
påkommende bredde: Bredden på hvilken sejladsen slutter.
latitude arrived // latitude coming in .

voksende bredde: Det forhold ved Mercators projektion, at breddegradernes mål på et kort vokser med afstanden fra ækvator mod polerne. Breddeminuttet vokser med »1 : cosinus til bredden«, hvilket er det samme forhold, hvormed længdeminuttet aftager mod polerne.
increments of the meridian.
Også udtrykket:
meridional part. kan anvendes.
[Saint]

2.
Bredde som mål på genstande målt i længdeenheder. Vandret tværmål på noget.
Hoveddimension målebrevsmål: bredde i konstruktionsvandlinien og middelspantplanet mellem spanternes ydersider.
breadth moulded // tonnage breadth.
Der er andre dimensionsudregninger - se hoveddimension.
Bredden i ridset = moulded breadth.
Største bredde midtskibs til spanterne.
max breadth measured amidship to the moulded line of the frame.
Største bredde på spant.
breadth moulded // extreme breadth middle beam.
Gldgs.: midship's beam.
[Saint]
Bredde over skærgangen: extreme breadth.
[HAR]
Bredde over stødholter: top-timber breadth.
[HAR]
[ABC, DMO, EL, EST, GLOS, HAR, KEN62, KOF, MÅL, NAV1 p.3 + 5 + 9 + 125, NAV2 p.77, NEM, NT p.58, ODS, Saint, SAL, SKT81 p.80, STYR p.29, TON, TUR, TuxSOS]

bredde på skibet.
breadth of the ship.
[HAR]
Kendingsbredde.
registered breadth.
[NEM]

3.
Bredde på tømmer, materialedimension. width.
[H&S 47 p.100, H&S 54 p.71, K113 p.95 sp.2]

4.
(Adj): Bredbaget. broad in the beams // broadseated.
(Adj): Bredbovet. bluff-bowed.
(Adj): Bredbuget. full-bottomed.
[DOS]  Kilder