Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
breddefejl
(-en, -): 1.
Fejl i beregningen af bredden enten ved bestikregning eller ved observationer.
latitude error.
»He erred in his N-S DR because, ..., he still lacked the skill to measure his N-S position instrumentally, though he had attempted to, clearly from seeing Portuguese pilots doing so«.
[MM4/1992 p.392, NAV2ny p.112]

2.
Gyrofejl. Dss. dæmpefejl. Den forskel i gyroaksens nordretning og den retvisende nordretning på grund af dæmpningen af gyroens bevægelser. Dæmpepåvirkningerne forårsager en præcession, der får gyroaksen til at finde sin hvilestilling uden for meridianen. I nyere gyroer kompenseres automatisk for denne fejl, mens ældre gyroer skulle korrigeres manualt ved udregning af fejlens størrelse, der vokser med højere bredde.
gyro error // latitude error.
Yderligere gyrofejl under gyro.
[BOW2, GLOS, NAV1, NAV2]  Kilder