Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
breddemetode
(-n, -r): Metode til udregning af stedlinjer efter astronomiske observationer. Ved denne metode beregnes en stedlinje efter himmellegemets meridianhøjde. Den anden metode kaldes for højdemetoden, og her beregnes den højde, himmellegemet ville have haft, hvis observatøren befandt sig i det valgte beregningspunkt.
meridian observation method // latitude method.
[BOW2, GLOS, NAV1, NEM]  Kilder