Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
breddeobservation
(-en, -er): Observation af et hiimmellegeme i meridianen, hvoraf kan udledes observatrens bredde, sfremt himmellegemets data er kendte.
latitude observation // observation for latitude.
[NEM, SCH]  Kilder