Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afrette
(vb): 1.
Give et materiale en bestemt form; tilpasse til en skabelon.
"Afrette et Spantetre. Herved forstaaer Skibbyggeren i Almindelighed kun de retliniede Fladers niagtige Tildannelse eller det samme som at sidehugge Tret."
[FUN]
dress // finish // plane // smooth // surface.

2.
Indstille visiren p en kanon.
"Bestaaer i at afstte Hoved- og Kjrnelinien paa Kanonen, samt at tilpasse Visiren paa Visirknoppen saaledes, at en Retlinie (Visirlinie), trukket fra Hovedliniens Mrke paa Agterkanten af Laasepladen over Visirens Overkant, er paralel med Lbets Axis."
[FUN]
lay a gun.
Sigte med kanon: train.
[DMO, FUN, ODS, WOL]  Kilder