Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bredfok
(-ken, -ke): Råsejl, der sættes under bredfokråen på skonnerter o.a. småfartøjer og kun bruges ved rumskøds sejlads. Bredfokken fastgøres forneden med bredfokskøder til skibssiden og styres på råen med bredfokbraser, bredfoknedhaler, bredfokrå, bredfokrakke, bredfoktoplenter og bredfoknedhaler m.fl. udtryk med bredfok som præfiks.
square foresail // crossjack sail // flying foresail.
[DAH p.72, DSF p.157, FMK p.102, FUN, KOF, NEM, Saint, SCHN, StilD, SøensF., TuxSOS, VerV2, WOL]

square sail of a sloop, schooner &tc.. [Röding]
Bredfokkenedhaler. "Paa de Fartøier, hvor Bredfokken ikke ved Raabaand er underslaaet Bredfokkeraaen, der bjerges dette Seil ved Hielp af tvende Nedhalere, der staae fast i Raaliget."
[FUN]
Brefokkerå.
"Denne haves kun paa Skonnerter, Galeaser, Slupper og Jagter. Paa de mindre Fartøier heises den i et Fald og hænger da deri, saavel som i Toplenterne, derimod har den paa de større Fartøier, foruden Toplenterne, en Borgkjæde, hvori den hænger. Rakken, som holder Raaen til Masten, er ogsaa forskjellig, idet den paa de mindre Fartøier kun bestaaer af en Stroppe med en Kous, der vandrer paa et Løbestag, hvorimod Rakken til Raaen paa de større Fartøier ofte er af Jern."
[FUN]
 Kilder