Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
brigantine
(-n, -r): Oprindelig hentyder ordet til skrogformen på 1.

1.
Brigantin middelhavsskib, opr. halvdækket åre- og sejldrevet krigsskibstype med 8-12 årebænke og latinersejl.
brigantine.

2.
Skonnertbrig. Skibstype lig brigantine. Tomastet skibstype. Fokkemasten er tredelt med råsejl, stormasten er todelt og har gaffelsejl. Se forklaring under brig. Mindre skib ofte anv. af sørøvere el. som spejderskib for større flådeenheder.
brigantine // brig-schooner // schooner-brig.
Hermafroditbrig er helt uden råsejl på stormasten (agterste), men betegnelsen skonnertbrig bruges også om typen.
E. [IMK] - se def. for it. oprindelse + bergantin. [DHS] har: sydeuropæisk betydning for brig. Der er betydelig geografisk variation af navne på typen.
[CHS2+3+4, DAH p.73f, DDV p.164, DHS, DFS p.155 + 181, DMK p.131, HORD, SAL, SøensF, SØK p.29, TuxSOS, VerV1 p.158, VerV2]

"Brigantiner og Snauer vare en Klasse Smaaskibe, som meget lignede de senere Brigger; de havde intet Brigsejl, derimod Storsejl, hvilket ikke førtes af de første brigger, ligesom deres Rejsning i det Hele var lettere og deres Sejl mindre end paa disse."
[JORD p.49]  Kilder